Ang Mapailobong Bao

Description

Sa usa ka lasang kon asa nato makit-an ang dagko nga mga kahoy, nindot nga mga klase sa bulak ug usa ka dako nga sapa, adunay mga lain-lain nga mananap ang nagpuyo. Usa na adto silang Luli kuneho ug Nato unggoy. Suod kaayo ni sila nga managhigala. Kanunay ni sila nga magkuyog ug dula kada adlaw. Daghan kaayo ang gusto nga makighigala nila kay sila man ang kanunay nga modaug sa kada dula nga ilahang apilan.

“Nato, wala na gyo’y makapildi kanatong duha,” malipayong sulti ni Luli kang Nato usa ka buntag niana.

“Mao gyod, Luli. Insakto ka. Lahi ra gyod ta sa uban dinhi. Kita gayod ang kanunay nga mananaug,” tubag pa ni Nato.

Parehong nagkinataw-anay sa kalipay ang duha ka managhigala samtang sila nag-agbayay. Ug sa dihang niagi si Berting bao. “Maayong buntag ninyo Luli ug Nato,” malipayong pagtagad ni Bao.

Nangyam-id si Nato ug si Luli pagkakita kay Berting. Dili man sila ganahan ni Berting tungod sa iyahang pagkahinayon.

“Dali na, Nato. Lakaw na ta. Ayaw na og tagda si Berting,” sulti pa ni Luli.

“Mao gyod dili ta makig higala ana niya kay hinayon kaayo na siya unya pirmi lang mapildi sa mga duwa,” sulti pod ni Nato.

Nanglakaw dayon sila si Nato ug si Luli nga nagkinataw-anay. Ilahang gibiyaan si Berting.

Naguol si Berting. Iyahang gi-idolo sila si Luli ug Nato apan kahibalo pod siya nga layo ra kaayo siya sa duha kay tinuod nga hinayon siya. Nagpailob siya, igo lang siya sa pagtan-aw nila ni Luli ug Nato.

Usa ka sayo sa buntag niana, nakahunahuna sila si Nato ug Luli nga moadto sa dako nga sapa.

“Sus, karon pa gyod ko nakaanhi dinhi kay layo-layo man gud ni sa atoang gipuy-an,” malipayong sulti ni Nato.

“Ako pod, Nato,” estorya ni Luli.

“Dali na, mangambak na ‘ta! Yahooo,” singgit ni Nato sa iyang pag-ambak sa sapa. Apan si Luli kay nagduhaduha kay dili man siya kahibalo molangoy. Kusog siya modalagan apan dili siya makalangoy. Mao kini ang gisekreto niya kang Nato kay mahadlok man siya sungogon niini.

“Hoy, Luli dali na,” tawag pa ni Nato.

“Ha? Ah…sige ikaw lang usa higalang Nato kay mopahuway usa ako dinhi sa may batohan,” pasumangil ni Luli ug nilingkod dayon sa batohan.

Wala na magtagad pa si Nato ni Luli kay giganahan na kaayo siya og salom-salom sa sapa. Kusog kaayo ang iyahang katawa tungod sa iyahang kalipay. Apan sa sige niya og salom, wala na siya makabantay nga naabot na diay siya sa lalom nga dapit sa sapa. Dili na siya makatugkad. Nakuyawan si Nato. Maayo siya mosalom apan nakuyawan man siya, mao nga na-ratol siya ug nakainom og daghang tubig sa sapa.

“Luli…tabang…tabang!” tawag niya kang Luli.

Nitindog si Luli ug nakuyawan. “Hala, si Nato hapit na malunod.” Naglingi-lingi siya sa palibot kon naa bay lain nga mananap nga makatabang niya sa pagluwas ni Nato. Nakita niya si Berting nga naglakaw. Iyaha kining giduol.

“Berting… pangita og tabang lakaw,” hangyo ni Luli.

“Ngano diay higala? Unsa man ang nahitabo?”

“Si Nato, basin malunod siya sa sapa.”

“Mao ba? O dali kay luwason ko siya,” maisog nga sulti ni Berting.

“Ha? Ikaw ang moluwas niya?” dili makatuo nga pangutana ni Luli.

Nitando si Berting ug sa walay pagduhaduha, iyahang gisulod ang iyahang ulo sa iyahang balay ug gipaligid kini sa sapa. Pag-abot niya sa tubig kay nisalom dayon siya ug gipangita si Nato. Pagkakita niya niini kay gipasakay kini niya sa iyahang balay ug nisalom na pod siya sa may batohan aron didto ibutang si Nato.

Niduol si Luli ug gitabangan ang naghingak-hingak nga si Nato.

“Kumusta ang imohang paminaw, Nato?” mabalaka nga pangutana ni Berting.

Nag-uboubo si Nato. “Maayo na, Berting. Salamat ha,” maulawon nga sulti ni Nato.

“Bitaw Berting, salamat kaayo. Kon wala ka, basin nalunod na gyod si Nato,” sigon pa ni Luli.

Nipahiyom si Berting. “Walay sapayan ninyo. Motabang gyod ko sa mga nanginahanglan sa akoang tabang.”

“Pasayloa mi ni Luli, Berting. Bisan sige ka namo awayon kay wala gyod ka magduhaduha sa pagtabang nako.”

“Kinsa lang man ang magtinabangay nga kita ra man?”

“Mahimo ba nga managhigala na ta sugod karon?” pangutana ni Luli.

“Way problema. Sige managhigala na kita,” malipayong sulti ni Berting.

Ug gitabangan ni Luli ug Berting nga makabarog si Nato. Malipayon silang tulo nga nagkinataw-anay ug nag-agbayay nga naglakaw palayo sa sapa.

More stories here.